ثبت کانال تلگرام

ثبت کانال تلگرام در وب سایت گرام  اطلاعات کاربر نام (الزامی) ایمیل (الزامی) موبایل (الزامی) اطلاعات کانال تلگرام آی دی کانال (الزامی) عنوان کانال (الزامی) لینک جوین چت (ویژه) توضیحات کانال و کلمات کلیدی پیشنهادی (اختیاری) عکس پروفایل کانال (اختیاری) نوع عملیات پرداخت در مرحله بعد برای ثبت ویژه شرایط …